Alles
en nog meer!

REëLS EN SAMEVATTING VAN ONS FEES.

F

ALLEGRETTO TONEELFEES

K

 

FAK Allegretto Toneelfees 2020

 

FAK en Allegretto Eisteddfod hou in 2020 'n tweede nasionale fees vir tienertonele met Hoërskool Hugenote onder andere as gasheerskool. ONS WIL NOG SKOLE IN ANDER STREKE NOOI OM AS "GASHERE" VIR DIE NUWE OPWINDENDE PROJEK TE REGISTREER.

 Ons wil vir skole nog ‘n optreevlak bied en ons is baie opgewonde oor julle belangstelling toon in ons projek. Met hierdie brief wil ons graag ons toneelfees se formaat aan julle bekendstel. Ons het in 2019 ‘n baie suksesvolle jaar gehad en ons poog om elke jaar net te verbeter en te groei.

Belangrike Punte:

 • Produksies moet 'n minimum tydsduur van 20 minute wees en mag nie 55 minute oorskry nie.

 • Daar word 5 minute toegeken vir opdra en 5 minute vir afdra van dekor wat ingesluit is in die 55 minute. As 'n toneel die tyd oorskry kan hulle nie in aanmerking kom vir die Top 5 Tonele nie. 

 • Daar word ‘n uur repetisietyd aan elke produksie toegeken vir tegniese oefening. Hierdie tye sal deur gegee word sodra ons alle inskrywings ontvang het. Daar sal ‘n klank en beligtingstegnikus wees om die studente te help in hulle oefentyd. Ons versoek dat die gegewe tyd slegs gebruik sal word vir tegniese aspekte en nie vir oefening nie.

 • Die lokaal word met julle aankoms en registrasie aan elke skool toegeken.

Belangrike Datums:

 • Sluitingsdatum vir inskrywings           :   15 April 2020(bespreek solank julle plekke)                                                                                  

 • Streeksuitdunne                                    :   06 tot 10 Julie 2020

 • Streeksfinaal                                          :   11 Julie 2020

Ons Formaat:

 •  Na afhandeling van die Streekuitdunne word daar elke keer die Top 5 produksies geselekteer.

 • Die produksies word beoordeel deur ‘n paneel beoordelaars wie kennis, ondervinding en agtergrond in teater of televisie drama/sepie het. Daar sal veral gepoog word om beoordelaars te nooi wie ondervinding van tienertonele het t.o.v. afrigting asook skryf van tekste.

 • Sertifikate word vir alle aspekte elke aand gedurende die uitdunne toegeken. Toneelgroepe word versoek om te wag tot aan die einde van 'n betrokke program. Sodoende kan al die deelnemers en afrigters hulle repliek en uitslae ontvang en met hul verskeie skole en ouers deel.

 • Op die laaste aand tydens Streeksuitdunne word daar nominasies aangewys in die volgende kategorië: - (produksies wat nie op die laaste aand optree nie sal telefonies in kennis gestel word as hulle ‘n nominasie ontvang het).

 • Verhoogbestuurder (Beoordelingproses is reeds deel met die eerste tegniese repetisie).

 • Beligting en ontwerp (Beoordelingproses is reeds deel met die eerste tegniese repetisie).

 • Klank en samestelling (Beoordelingproses is reeds deel met die eerste tegniese repetisie).

 • Dekor

 • Ensemble

 • Choreografie

 • Nuut Geskrewe Teks

 • Regisseurs

 • Byspeler(Vroulik)

 • Byspeler(Manlik)

 • Hoof karakter(Vroulik)

 • Hoof karakter(Manlik)

 

 • Beste studente produksie – ‘n produksie waar ALLES deur studente/leerders behartig is

 • Beste Komediese/Musiek Blyspel Stuk

 • Beste Dramatiese Stuk

 • Beste Ander (Absurde, Fisiese, Eksperimenteel, Magiese Realisme ens.)

 

Na afloop van die Streeksfinale word die TOP 5 produksies aangekondig en hulle tree dan op en ding mee om die gesogte FAK Allegretto Toneelfees Wisseltrofee asook kontant pryse, wat insluit kursusse aangebied en geborg deur die briljante Sandra Prinsloo vir die beste vroulike en manlike hoofrolle op die Nasionale Finaal. Die wenners (1ste, 2de en 3de plekke) word op die Streeksfinaal aangewys. Alle genomineerdes in die reeds vermelde kategorië moet ook asseblief teenwoordig wees by die betrokke Streeksfinaal vir die uitslae.

Ingang/kaartjies vir toeskouers is as volg: Streeksuitdunne : R30.00 per persoon. Streeksfinaal : R60.00 per persoon. Deelnemende skole word versoek om die projek te bemark om sodoende te verseker dat ons vol gehore elke aand het. Deelnemers mag gratis kyk na die produksies tydens hul optrede-dag. Toegangskaartjies sal aan hulle voorsien word. Op enige ander dag word daar vir skoliere ook toegang gevra wie deel uitmaak van die gehoor.

Die pad na die Finaal:

 • 'n Paneel van beoordelaars word deur die FAK Hoofkantoor aangewys. Komitee-lede mag egter aanbevelings maak. Sodoende word deelnemers verseker van net die beste beoordeling. 

 • Beoordelaars sal na afloop van elke uitdun kort repliek lewer (3min per produksie). Meer volledige uitslag met elektroniese terugvoer sal via whatsApp aan afrigters gestuur word. Dit sal verseker dat groepe ook net kan verbeter aan hulle optrede of aspekte van die spesifieke toneel.

 • Toekennings word na afloop van elke uitdun gemaak as volg:

 • Brons sertifikaat (68% en 78%)

 • Silwer sertifikaat (79% en 85%)

 • Goud sertifikaat (85% en 100%)

 • Alle geregistreerde deelnemers ontvang Deelname Sertifikate vanaf die FAK Allegretto Toneelfees vir behoorlike erkenning by hul skole. Maak asseblief doodseker dat name en vanne korrek gespel is tydens registrasie. Sertifikate word vooraf gedruk met almal se name op.

 • Die TOP 5 produksies word dan genooi na die Saterdagaand – dus is dit die produksies wat die hoogste punt in algemeen behaal het tydens hulle Streeksuitdunne. Hierdie produksies meeding dan vir die hoogste punt wat hulle kan behaal om sodoende dan deur te kan dring na die Nasionale Finaal. 

 • Elke skool wie deurdring na die Streeksfinaal word versoek om 'n minimum van 10 kaartjies te koop teen R60.00 per persoon. Dit sal 'n behoorlike gehoor vir die aand verseker om sodoende ons top produksies te ondersteun.

 • Ons vra dat die studente wat optree ook die ander produksies sal ondersteun.

 • Beoordelaarsbeslissings is finaal en geen redevoering of kontak met beoordelaars word toegelaat nie.

 • Na afloop van al die Streeksfinale sal die Top 6 produksies met die hoogste gemiddeld deurdring na die Nasionale Finaal. Die Nasionale Finaal sal plaasvind in 'n teater(sal later aangekondig word). Hierdie is die GALA aand waar top toekennings toegeken word. 

 

Volg die volgende stappe:

 • Epos asseblief na faktoneelfees@gmail.com om julle plekke te bespreek. Gebruik die onderstaande formaat asseblief,

 1. Inskrywingsvorm

 2. Kontakbesonderhede van organiseerder

 3. Hoeveel stukke gaan deelneem

 4. Enige spesiale versoeke (tegnies).

 5. Tekste

 6. Plakkate (Vir bemarkingsdoeleindes)

 

 • Inskrywingsgelde beloop R800.00 per stuk, betaal asseblief as volg:

 • ABSA bank

 • Rekeningnommer : 908 689 4062

 • Takkode : 632005

 • Verwysing : Skoolnaam + produksie

 • Inskrywingsvorms is op die webtuiste beskikbaar. Maak asseblief seker van spelling om foute op sertifikate te voorkom. Epos inskrywings vorms na bogenoemde epos adres.

 • Program sal volg asook repetisietye vir tegnies sodra program gefinaliseerd is.

 • Let daarop : Geen gelde is terugbetaalbaar as program gefinaliseerd is nie.

 

Ons sien baie uit om julle te verwelkom by ons fees. Voel asseblief vry om my te skakel of whatsapp op 083 469 5723 of stuur ‘n epos na faktoneelfees@gmail.com.

 

Toneel groete

Kobus van der Schyff-Smal

Organiseerder          

 

                   .
 

Ons Span

Kobus van der Schyff-Smal  -  Toneelfees Organiseerder

- 083 469 5723

Wayne van der Schyff-Smal  -  Tegniese Aspekte

- 083 251 3637

Marius Lourens  :  Verteenwoordiger van Allegretto Eisteddfod

Johan Jansen van Vuuren  -  FAK Projek Bestuurder

Samantha Muller - FAK

Seugnet van Zyl - FAK

KONTAK ONS

TEL: 083-469-5723

EPOS : faktoneelfees@gmail.com

Ons is altyd beskikbaar

 • Grey Facebook Icon

© 2019 FAK Allegretto Toneelfees