top of page
20220910195547_IMG_4849.jpg
20220724_000810.jpg

Alles
en nog meer!

REëLS EN SAMEVATTING VAN ONS FEES.

FAK Allegretto Toneelfees 2024

 

FAK en Allegretto Eisteddfod hou in 2024 'n vyfde nasionale fees vir tienertonele met Hoërskool Hugenote, Hoërskool Ermelo, Hoërskool Eldoraigne en Wynberg Boys High onder andere as gasheerskole. ONS WIL NOG SKOLE IN ANDER STREKE NOOI OM AS "GASHERE" VIR DIE NUWE OPWINDENDE PROJEK TE REGISTREER.

 

Ons wil vir skole nog ‘n optreevlak bied en ons is baie opgewonde oor julle belangstelling toon in ons projek. Met hierdie brief wil ons graag ons toneelfees se formaat aan julle bekendstel. Ons het in 2023 ‘n baie suksesvolle jaar gehad en ons poog om elke jaar net te verbeter en te groei.

Belangrike Punte:

 • Produksies moet 'n minimum tydsduur van 20 minute wees en mag nie 55 minute oorskry nie.

 • Daar word 5 minute toegeken vir opdra en 5 minute vir afdra van dekor wat ingesluit is in die 55 minute. As 'n toneel die tyd oorskry kan hulle nie in aanmerking kom vir die semi-finaal nie. 

 • Daar word ‘n 50 minute repetisietyd aan elke produksie toegeken vir tegniese oefening. Hierdie tye sal deur gegee word sodra ons alle inskrywings ontvang het. Daar sal ‘n klank en beligtingstegnikus wees om die studente te help in hulle oefentyd. Ons versoek dat die gegewe tyd slegs gebruik sal word vir tegniese aspekte en nie vir oefening nie. As daar enige spesiale versoeke is kan julle dit stuur vir Wayne van der Schyff-Smal se aandag na hierdie epos adres. - faktoneelfees@gmail.com

 • Die lokaal word met julle aankoms en registrasie aan elke skool toegeken.

Belangrike Datums:

 • Plek besprekings  :   Nou oop stuur week, datum en hoeveel tonele na hierdie epos adres om teleurstelling te voorkom.    

  • Sluitingsdatum vir inskrywings                                                 :   31 Mei 2024(bespreek solank julle plekke)                              

  • FAK KAAP WEEK                                                                      :   08 - 10 Julie 2024

  • FAK HUGIEWEEK EEN(Springs)                                              :   15 tot 19 Julie 2024

  • HUGIEWEEK EEN SEMI-FINAAL                                           :   20 Julie 2024

  • FAK HUGIEWEEL TWEE(Springs)                                           :   22 to 24 & 26 Julie 2024

  • HUGIEWEEK TWEE SEMI-FINAAL                                        :   28 Julie 2024

  • FAK ELDOWEEK(Centurion)                                                    :   05 - 09 Augustus 2024

  • ELDOWEEK SEMI-FINAAL                                                      :   10 Augustus 2024

  • FIC WEEK                                                                                    :   12 - 14 Augustus 2024

  • FAK ERMELOWEEK(Vrystaat)                                                  :   20 - 23 Augustus 2024

  • ERMELOWEEK SEMI-FINAAL                                                 :   24 Augustus 2024

  • FAK TONEELFEES SEMI-FINAAL (Voortrekker Monument)  :  13 & 14 September 2024

Ons Formaat:

 •  Na afhandeling van die WEEKSuitdunne word daar elke keer die Top produksies geselekteer met die hoogste algehele punt.

 • Die produksies word beoordeel deur ‘n paneel beoordelaars wie kennis, ondervinding en agtergrond in teater of televisie drama/sepie het. Daar sal veral gepoog word om beoordelaars te nooi wie ondervinding van tienertonele het t.o.v. afrigting asook skryf van tekste.

 • Sertifikate word vir alle aspekte elke aand gedurende die WEEKSuitdunne toegeken. Toneelgroepe word versoek om te wag tot aan die einde van 'n betrokke program. Sodoende kan al die deelnemers en afrigters hulle repliek en uitslae ontvang en met hul verskeie skole en ouers deel. As die skole vir een of ander rede nie die prysuitdelings kan bywoon nie is dit die skool/produksie se verantwoordelikheid om hulle sertifikate te kom afhaal. WEEKSuitdunne se sertifikate sal elektronies binne 48 uur gestuur word na die regisseurs.

 • Op die laaste aand tydens WEEKSsuitdunne word daar nominasies aangewys in die volgende kategorië: - (produksies wat nie op die laaste aand optree nie sal telefonies in kennis gestel word as hulle ‘n nominasie ontvang het, let asb daarop dat jy kan nogsteeds genomineer word al is jou produksie nie deel van die WEEKS semi-finaal nie).

 • Verhoogbestuurder (Beoordelingproses is reeds deel met die eerste tegniese repetisie).

 • Beligting en ontwerp (Beoordelingproses is reeds deel met die eerste tegniese repetisie).

 • Klank en samestelling (Beoordelingproses is reeds deel met die eerste tegniese repetisie).

 • Dekor

 • Ensemble

 • Choreografie

 • Nuut Geskrewe Teks

 • Regisseurs

 • Byspeler(Vroulik)

 • Byspeler(Manlik)

 • Hoof karakter(Vroulik)

 • Hoof karakter(Manlik)

 • Hieronder volg die toekennings wat op die FINAAL gemaak sal word.

 • BESTE Verhoogbestuurder. 

 • BESTE Beligtingsoperateur. 

 • BESTE Klankoperateur.

 • BESTE EN GEPASTE Dekor/stel.

 • BESTE Ensemble(groepwerk).

 • BESTE Choreografie.

 • BESTE Nuut Geskrewe Teks.

 • BESTE Regisseur/s.

 • BESTE Byspeler(Vroulik).

 • BESTE Byspeler(Manlik).

 • BESTE Hoof karakter(Vroulik).

 • BESTE Hoof karakter(Manlik).

 • BESTE Komiese Speler (Algeheel)

 • BESTE Dramatiese Speler (Algeheel)

 • BESTE FEES GEES - Groepe wat toneel in alle opsigte ondersteun.

 • BESTE studente produksie – ‘n produksie waar ALLES deur studente/leerders behartig is.

 • BESTE Komediese/Klug/Musiek Blyspel Stuk.

 • BESTE Dramatiese Stuk.

 • Beste Ander (Absurde, Fisiese, Eksperimenteel, Magiese Realisme, Riller ens).

 • BESTE FEESPRODUKSIE (Hoogste punte op die NASIONALE FINAAL behaal).

Na afloop van die WEEKS Semi-finale word die TOP produksies aangekondig(Hoogste punte tussen al die WEEKS Semi-finaliste) en hulle tree dan op en ding mee om die gesogte FAK Allegretto Toneelfees Wisseltrofee asook kontant pryse, wat insluit kursusse ens. Die wenners (1ste, 2de en 3de plekke) word op die NASIONALE FINAAL aangewys. Alle genomineerdes in die reeds vermelde kategorië moet ook asseblief teenwoordig wees by die betrokke NASIONALE FINAAL vir die uitslae.

Ingang/kaartjies vir toeskouers is as volg: WEEKSuitdunne : R70.00 per persoon. WEEKS Semi-Finaal : R100.00 per persoon. Deelnemende skole word versoek om die projek te bemark om sodoende te verseker dat ons vol gehore elke aand het. Deelnemers mag gratis kyk na die produksies tydens hul optree-dag. Toegangsbalkies sal aan hulle voorsien word. Op enige ander dag word daar vir skoliere ook toegang gevra wie deel uitmaak van die gehoor.

Die pad na die Nasionale Finaal:

 • 'n Paneel van beoordelaars word deur die FAK Hoofkantoor aangewys. Komitee-lede mag egter aanbevelings maak. Sodoende word deelnemers verseker van net die beste beoordeling. 

 • Beoordelaars sal na afloop van elke uitdun kort repliek lewer (3min per produksie). Meer volledige uitslag met elektroniese terugvoer sal via whatsApp aan afrigters gestuur word. Dit sal verseker dat groepe ook net kan verbeter aan hulle optrede of aspekte van die spesifieke toneel.

 • Toekennings word na afloop van elke uitdun gemaak as volg:

 • Brons sertifikaat (70% en 78%)

 • Silwer sertifikaat (79% en 85%)

 • Goue sertifikaat (86% en 100%)

 • Alle geregistreerde deelnemers ontvang Deelname Sertifikate vanaf die FAK Allegretto Toneelfees vir behoorlike erkenning by hul skole. Maak asseblief doodseker dat name en vanne korrek gespel is tydens registrasie. Sertifikate word vooraf gedruk met almal se name op. Hierdie word elektronies aan julle gestuur.

 • Die TOP produksies word dan genooi na die Saterdagaand – dus is dit die produksies wat die hoogste punt in algemeen behaal het tydens hulle WEEKS uitdunne. Hierdie produksies speel dan vir die hoogste punt wat hulle kan behaal om sodoende dan deur te kan dring na die Nasionale FINAAL in die Voortrekker Monument. 

 • Elke skool wie deurdring na die WEEKS Semi-finaal word versoek om 'n minimum van 10 kaartjies te koop teen R90.00 per persoon. Dit sal 'n behoorlike gehoor vir die aand verseker om sodoende ons top produksies te ondersteun. Na die afloop van die laaste WEEKS Semi-finaal dan word die TOP produksies genooi na die NASIONALE  FINAAL wat in die Voortrekker Monument plaasvind. Die TOP 8 produksies en TOP 2 Leerlingproduksies dring hierna deur. Hierdie is die GALA aand waar top toekennings toegeken word. 

 • Ons vra dat die studente wat optree ook die ander produksies sal ondersteun.

 • Beoordelaarsbeslissings is finaal en geen redevoering of kontak met beoordelaars word toegelaat nie.

 • Na afloop van al die Nasionale Finaal sal die TOP 3 produksies aangekondig word. Die Nasionale FINAAL sal plaasvind in die Voortrekker Monument en die WENNER sal by die OPPIWATER KUNSTEFEES speel. AS JOU PRODUKSIE SOU WEN IS DIT DIE TONEELGESELSKAP SE VERANTWOORDELIK OM DIE GELDE IN TE SAMEL VIR DIE PAKKET VAN DIE BOOTREIS.  

Volg die volgende stappe: - inskrywingsvorms is op webtuiste (TUIS).

 • Epos asseblief na faktoneelfees@gmail.com om julle plekke te bespreek. Gebruik die onderstaande formaat asseblief,

 1. Inskrywingsvorm (beskikbaar op ons webtuiste fakallegrettotoneelfees.co.za). Eposse van studente se ouers moet asseblief ook ingevul word.

 2. Kontakbesonderhede van organiseerder.

 3. Hoeveel stukke gaan deelneem.

 4. Enige spesiale versoeke (tegnies).

 5. Tekste.

 6. Plakkate (Vir bemarkingsdoeleindes).

 7. 'n Kort beskrywing van 40 woorde oor die produksie. (Vul in op inskrywingsvorm)

 • Inskrywingsgelde beloop 1000.00 per stuk, betaal asseblief as volg:

 • ABSA bank

 • Rekeningnommer : 908 689 4062

 • Takkode : 632005

 • Verwysing : Skoolnaam + produksie

 • Inskrywingsvorms is op die webtuiste beskikbaar. Maak asseblief seker van spelling om foute op sertifikate te voorkom. Epos inskrywingsvorms na bogenoemde epos adres.

 • Program sal volg asook repetisietye vir tegnies sodra program gefinaliseerd is.

 • Let daarop : Geen gelde is terugbetaalbaar as program gefinaliseerd is nie.

 

Ons sien baie uit om julle te verwelkom by ons fees. Voel asseblief vry om my te skakel of whatsapp op 083 469 5723 of stuur ‘n epos na faktoneelfees@gmail.com of gaan kuier op ons webtuiste fakallegrettotoneelfees.co.za.

Ons Span

Kobus van der Schyff-Smal  -  Toneelfees Organiseerder

- 083 469 5723

Wayne van der Schyff-Smal  -  Tegniese Aspekte

- 083 251 3637

Marius Lourens  :  Verteenwoordiger van Allegretto Eisteddfod

  Henk Marais -  FAK Projek Bestuurder

20220729194137_IMG_4504 - Copy.jpg
bottom of page